Vi vet att det viktigaste som finns är att lyssna på dig för att kunna stötta dig på rätt sätt. 

Så här arbetar vi

Utifrån dina starka sidor hittar vi vägar framåt och lyssnar aktivt på det just du behöver. Vi jobbar med att skapa mötesplatser för dig. Tack vare vårt nätverk får du tillgång till en stor del av näringslivet.

Söker du jobb eller utbildning i Stockholm vägleder och stöttar A till Ö dig i ditt jobbsökande genom Rusta och matcha. Vi hjälper dig med att hitta jobb eller utbildning som är individuellt anpassande för just dig.

Välkommen att kontakta något av våra kontor i Stockholm så hjälper vi dig!