Värmlandslärling är ett av våra mest framgångsrika koncept. Det har löst rekryteringsbehovet för över tusen företag, samtidigt som ännu fler människor gått från arbetslöshet till anställning. Under de år vi arbetade med projektet ledde 95% av lärlingsplatserna till anställning.

Det är en lättanvänd och väl beprövad metod för lärlingsutbildning och den är lika effektiv och resultatgivande för såväl lärling som företag. Hela konceptet bygger på metoder som tydliggör inlärning av arbetsmoment i en tydlig och enkel struktur inför, under och efter en lärlingsperiod.

Chansen till en lyckad rekrytering ökar när ett företag ges möjlighet att under en lärlingsperiod lära känna sina framtida medarbetare och har visat sig vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att rekrytera på.

A till Ö arbetar ständigt med att vidareutveckla konceptet och vi använder oss av det dagligen i våra uppdrag.

Kort om bakgrunden:
A till Ö Företagsutveckling tog 1997 tillsammans med Företagarna Värmland, LO-förbunden och Arbetsförmedlingen fram konceptet Värmlandslärling. A till Ö stod för metodutveckling och det praktiska genomförandet.

Vill du veta mer om vad Värmlandslärling kan innebära för dig och ditt företag, hör av dig till oss.