Vi har alltid arbetat med metodutveckling i någon form; allt från lärlingsmetodik, anpassningar för personer med särskilda behov, språkinlärning till språkanpassning. Vår styrka är att vi kan omsätta teorier i praktiken. Vi har kunskap, erfarenhet och ett stort nätverk som bidrar till att vi tillsammans når bästa resultat.

Vi har tillgång till båda sidor; företagen med anställningsbehov och de som söker arbete. Vår uppgift är att sammanföra.

Exempel på projekt vi har medverkat i:

  • I Värmlandsmodellen* arbetar A till Ö med att ge personalutbildning och ta fram metoder för en bättre och snabbare integrationsprocess.
  • I Handledarstödd bemanning skapade vi, i samarbete med Qtym, en metod för att matcha företagens kompetensbrist med nyanlända med rätt yrkeskunskaper.
  • I Värmlandslärling såg vi till att företag som hade svårt att hitta personal matchades med kandidater som med vår metod lärde sig arbetsuppgifterna på plats.
  • I Värmlandslärling Integration arbetade vi tillsammans med Karlstad kommun för att ensamkommande ungdomar skulle få jobb.

* Värmlandsmodellen; samarbete mellan fem kommuner (Filipstad, Säffle, Kil, Grums och Sunne).