Vi arbetar med coachning inom utveckling och ledarskap med både enskilda personer och grupper.

Individnivå
Maximera din personliga och professionella potential. Individuell coachning bygger på individens egna önskemål till utveckling. Den kan ha inriktning på specifika situationer på ditt arbete, din livsprocess, prioriteringar i livet, beslutsångest eller hur du ska tackla olika relationsproblem. Med hjälp av coachning förstår och lär du dig utnyttja dina styrkor, ser din fulla potential, utvecklar dina svagare sidor, hittar dina drivkrafter och motivationsfaktorer.

Chefsnivå
En bra chef är en tydlig ledare. Coachning ger dig verktyg för ditt ledarskap och din kommunikation, och du utvecklas i till exempel medarbetarsamtal och konfliktlösning. Du lär dig också att se skillnaden på dig själv i rollerna som chef, expert och ledare.

Gruppnivå
Som grupp kommer ni att få bättre kommunikation, förståelse för varandra, bättre samarbete och effektivitet och nå resultat. Vi utgår från organisationens riktlinjer och gruppens dynamik. Att bygga ett bra team startar med att fastställa arbetsuppgifter, riktning och mål. Att se vad som fungerar bra och mindre bra. Grupputvecklingen innefattar också att kartlägga gruppens starka och mindre starka sidor. Tillsammans kommer vi fram till vad som behöver utvecklas. Centralt i grupputveckling är gruppens kommunikationsstil och hur den kan utvecklas anpassat till personerna i gruppen. Målet är att rustas inför framtiden för att arbeta mot gemensamma mål.