Vi kan hjälpa dig med det. Tillsammans skapar vi
förutsättningar för att lyckas.

Alla människor har olika styrkor och erfarenheter. För oss är det viktigast att lyssna till dig. Vart är du på väg? Vad behöver du främst hjälp med? Viken stöttning är bäst för dig i att hitta vägar framåt?

Vi utgår från dina behov, erfarenheter och intressen. Vi kartlägger och identifierar möjligheter. Vi lär känna dig.

Med utgångspunkt från detta arbetar vi aktivt, strukturerat och engagerat i en gemensam plan för att du ska nå dina mål. Vi använder hela tiden vårt nätverk för att hitta jobb som passar just dig.

Lite exempel på vad vi erbjuder:

  • Värdefulla företagskontakter/nätverk
  • Aktuellt läge på arbetsmarknaden
  • Gästföreläsningar och studiebesök
  • Givande praktikplatser
  • Inspirerande individuell coachning
  • Coachledda gruppaktiviteter
  • Språkstöd och språkutveckling på arbetsplatsen
  • Kartläggning och kompetensmatchning
  • Bra ansökningshandlingar
  • Studie- och yrkesvägledning

Vill du ha vårt stöd? Kontakta Arbetsförmedlingen (och kom ihåg att det är du som väljer vilken du vill samarbeta med i Stöd och matchning). Vi ser fram emot att träffa dig.