Har du en bra affärsidé?
Vi hjälper dig att göra verklighet av den.

A till Ö Jobb & Rekrytering kan i samarbete med Nyföretagarcentrum och Coompanion Värmland erbjuda enskild rådgivning, konkret personligt stöd samt en starta eget-utbildning. Vi har lång erfarenhet av företagande, uppstart av olika näringsverksamheter och stöttar och vägleder dig i din process. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen och be att få träffa en av våra rådgivare.

Det första vi gör när vi träffas är att förutsättningslöst gå igenom din idé. Därefter gör vi en gemensam plan som innehåller de steg som krävs för att komma vidare.

Att ta fram en affärsplan är centralt för dig som vill starta företag. Det är ett nödvändigt beslutsunderlag för att till exempel få stöd av din bank, Almi eller ”Starta eget-bidrag” från Arbetsförmedlingen. Din affärsplan ger dig en plan och tydliga mål för din verksamhet och vi stöttar och hjälper dig i den processen.

Innehållet anpassas till det som är relevant för dig, men baseras på följande beståndsdelar:

  • Vad innebär det och vad krävs det för att starta och driva näringsverksamhet?
  • Hur skapas en affärsplan och hur utvecklas en affärsidé?
  • Möjligheter och risker med att starta näringsverksamhet (analys).
  • Marknadsanalys – kunder och konkurrenter.
  • Olika konkurrensmedel.
  • Finansiering – budget, lån, eget kapital etc.
  • Nätverk och Stödorganisationer: Almi, NYFC med flera.
  • Myndighetskontakter.
  • Företagsformer.
  • Plan för genomförande.