Praktikhandledarutbildning

En bra genomförd praktik leder alltid fram till snabbare integration och etablering på arbetsmarknaden. För att det ska bli så bra resultat som möjligt krävs enkla metoder, tydlig struktur och praktiska verktyg. Målet med A till Ö:s kurs är att ge företag och organisationer som tar emot praktikanter de redskap som krävs för att säkerställa att en praktikplats blir lyckad – både för praktikanten och företaget.

Det måste alltid finnas ett syfte med en praktik, exempelvis:

 • Underlätta och förbättra språkutveckling (språkpraktik)
 • Validera kunskap
 • Testa ett yrke
 • Lära ett yrke

Våra kurser skräddarsys efter behov, men delar som ofta ingår är:

 • Hur är det att komma till Sverige från ett annat land?
 • Praktikperioder med ett tydligt mål.
 • Språkstärkande arbetssätt.
 • Att arbeta med praktiska verktyg som stöd för språk, organisation och planering.
 • Arbetsplatskultur.
 • Arbetsgång vid praktik.
 • Kartläggning av arbetsuppgifter.
 • Lärlingsmodell/arbetsplatslärande.
 • Arbetsledarskap.
 • Hur följer man bäst upp en praktik?

Kursen togs fram i samarbete med de kommuner som ingår i Värmlandsmodellen*. Den har fungerat så bra, gett goda resultat och därför är vi både glada och stolta över att det nu spridit sig till andra kommuner. Vi har fram till idag utbildat över 250 praktikhandledare, kurser sker kontinuerligt och många fler får användning av ett fungerande koncept.

Utbildningen är 1 – 3 dagar, anpassas efter er verksamhets behov, föreläsningar varvas med praktiska övningar och resultatet är att ni får praktiska verktyg och ett förhållningssätt när det gäller praktik som direkt kan användas i det dagliga arbetet.

* Värmlandsmodellen; samarbete mellan fem kommuner (Filipstad, Säffle, Kil, Grums och Sunne).

 

Språk på jobbet

Många människor med stor kompetens har kommit till vårt land. Kompetens som svenska företag behöver. Den pusselbit som saknas är svenska språket. Vi har metoder som gör att språkhinder undanröjs och att personen snabbare når den språknivå som krävs för jobbet.

Det bästa för att snabba på språkutveckling är att få möjlighet att tala språket, och en arbetsplats är en utmärkt arena för att lära sig svenska. A till Ö ger stöd till arbetsplatser så att språkutveckling optimeras samtidigt som belastningen på arbetsplatsen minimeras. På alla arbetsplatser kan man med relativt små insatser göra stor skillnad när det kommer en ny medarbetare. Han eller hon har yrkeskunnandet men behöver bättra på svenskan. Det gör att vardagen på arbetsplatsen fungerar enklare och bättre, det minimerar risken för missförstånd och leder till att företaget får en kompetent medarbetare som fått bästa möjligheten till effektiv språkutveckling.

Vi arbetar med att ge stöd till:

 • Arbetsledare till medarbetaren som behöver utveckla svenskan.
 • Arbetskamrater till medarbetaren.
 • Medarbetaren för att han/hon ska kunna utföra arbetsuppgifter självständigt samt metoder för snabbare språklig utveckling.

Stödet består mestadels av:

 • Hur språkliga förberedelser kan göras innan personen börjar på arbetsplatsen.
 • Praktiska tips i vardagen på arbetsplatsen för att underlätta kommunikationen.
 • Anpassning av säkerhetsföreskrifter och arbetsinstruktioner.
 • Information om språkinlärning.
 • Information om inlärningskanaler och inlärningsstil.
 • Språkutvecklande arbetsplats genom inkludering och anpassning.
 • Tekniska hjälpmedel.
 • Effektiviserad inlärning av det specifika språk individen behöver för att utföra sina arbetsuppgifter, samt övrig kommunikation som behövs på arbetsplatsen.

 

Lära på jobbet

Nästan alla människor lär sig nya saker bäst genom att praktiskt utföra de moment som ska läras in. De flesta lär oss också bäst när vi gör det tillsammans med andra. Det är så vi människor gjort i tusentals år för att lära nytt och föra kunskap vidare till nästa generation.

Det har vi tagit fasta på, det är så vi på A till Ö tänker och det är detta vi har utvecklat metoder för (och har nästan 30 års erfarenhet från). Metoden är enkel, strukturerad och fungerar på alla arbetsplatser.

De flesta företag har en mängd arbetsuppgifter som det inte finns en specifik utbildning för. De som utför jobbet har helt enkelt lärt sig genom sitt arbete. Varje dag hör vi arbetsgivare vi träffar säga: ”Ge mig rätt person, det är det viktigaste, resten lär vi ut på plats”.

När A till Ö handleder vid ”upplärning på arbetsplatsen” går vi först igenom de arbetsuppgifter som ska läras in tillsammans med arbetsledning. Vi delar upp i delmoment, vi skapar en plan för vem som ansvarar för vad och vi gör en gemensam kartläggning över vilka delar den nya medarbetaren redan kan och i vilka arbetsmoment ny kunskap behövs. A till Ö genomför kontinuerliga uppföljningar i ett flexibelt system som tydligt visar den utveckling som sker.

Företaget bestämmer själva innehåll efter specifikt behov och en skräddarsydd utbildning skapas. Resultatet? En bra rekrytering för arbetsgivaren och en arbetstagare som kan sitt jobb. Att metoden fungerar är bevisat tusen gånger om.