1997 tog A till Ö tillsammans med Företagarna Värmland, LO-förbunden och Arbetsförmedlingen fram konceptet Värmlandslärling, där arbetssökande och företag matchades med varandra via ett lärlingssystem.

A till Ö stod för metodutveckling och det praktiska genomförandet. Under de år vi arbetat med konceptet har 89 – 93 procent av lärlingsplatserna lett till riktiga anställningar.

Skräddarsydda matchningar

Konceptet arbetades fram som en lösning på de svårigheter företag beskrev med att hitta rätt person att anställa. Exempelvis på grund av att de kunskaper som behövs i många mindre företag inte kan läras genom en utbildning. Samtidigt hade inte människor utan arbete rätt kunskaper och därmed svårt att uppfylla arbetsmarknadens kompetenskrav.

Värmlandslärling bygger på att man matchar företag och lärling med varandra. Företagen ger sedan lärlingen en utbildning som är skräddarsydd efter företagets behov och krav. Chansen till en lyckad rekrytering ökar när ett företag över tid ges möjligheten att lära känna sina framtida medarbetare. Samtidigt är det ett kostnadseffektivt sätt att rekrytera nya medarbetare. Dessutom leder det till att fler människor kommer i arbete, vilket kanske är viktigast av allt.

Tusentals lyckade rekryteringar

A till Ö har via konceptet Värmlandslärling medverkat till att lösa rekryteringsbehovet för över tusen företag, samtidigt som lika många människor gått från arbetslöshet till anställning. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla konceptet och använder oss av det i våra övriga uppdrag.

Vill du veta ännu mer? Kontakta oss, så berättar vi mer om vad Värmlandslärling kan innebära för dig eller ditt företag.