Jag heter Svante Björklund. Jag arbetar som coach på individnivå och med grupp- och ledarskapsutveckling på A till Ö Företagsutveckling AB.
Jag har mer än 30 års erfarenhet av utveckling, coachning och ledarskap. Jag arbetar med flera analysinstrument för att kartlägga nuläget för dig och din organisation. Jag är diplomerad coach enligt ICF och diplomerad i SLG Thomas Internationals koncept och arbetar bland annat med Personprofilsanalys (PPA), Team-analys och Anpassad 360, ett analysinstrument för chefer, se närmare på www.slgint.com. Utifrån ett coachande förhållningssätt vägleder jag dig och din organisation till nya framgångar.

IMG_12865

Individ
Din vinst i att anlita mig i din utvecklingsprocess är att maximera din personliga och professionella potential. Individuell coachning bygger på individens egna önskemål till utveckling. Den kan ha inriktning på specifika situationer på ditt arbete, din livsprocess, prioriteringar i livet, beslutsångest eller hur du ska tackla olika relationsproblem. Med hjälp av min coachning förstår och lär du dig utnyttja dina styrkor, ser din fulla potential, utvecklar dina svagare sidor, hittar dina drivkrafter och motivationsfaktorer.

chef

Chef
Som chef ger jag dig verktyg för din kommunikation och för ditt ledarskap. Du ska bli en tydligare ledare och utveckla dig i till exempel medarbetarsamtal och konfliktlösning. Du ska kunna se skillnaden på dig själv i rollerna som chef, expert och ledare.

ledare
Grupp
Som grupp kommer ni att få bättre kommunikation, förståelse för varandra, bättre samarbete och effektivitet och nå resultat. Vi utgår från organisationens riktlinjer och gruppens dynamik. Att bygga ett bra team startar med att fastställa arbetsuppgifter, riktning och mål. Att se vad som fungerar bra och mindre bra. Grupputvecklingen innefattar också att kartlägga gruppens starka och mindre starka sidor. Tillsammans kommer vi fram till vad som behöver utvecklas. Centralt i grupputveckling är gruppens kommunikationsstil och hur den kan utvecklas anpassat till individerna i gruppen. Målet är att rusta er inför framtiden och arbeta mot gemensamma mål.

 

grupp

A till Ö Företagsutveckling AB, Svante Björklund, 073-056 73 98, svante@atillo.com.