A till Ö har stor erfarenhet av metodutveckling inom lärlingsmetodik, språkinlärning, språkanpassningar och anpassningar för personer med särskilda behov.

Idag är vi anlitade av ett flertal Värmlandskommuner inom metodutveckling för att skapa snabbare och bättre integration.

Vi har tillsammans med Karlstad kommun framgångsrikt arbetat med att vidareutveckla vår ”Värmlandslärlings-metod”, vilket vi gjort i projektet Värmlandslärling Integration, där vi tillsammans med kommunen skapade bättre förutsättningar för ensamkommande ungdomar att nå anställning. Lärlingar från projektet arbetar inom en mängd olika branscher på företag i Karlstadområdet.

Nu arbetar vi tillsammans med de 5 kommunerna i Värmlandsmodellen, för att skapa hållbara strukturer och metoder som leder till att fler migranter når egen försörjning snabbare. Vi finns med hela vägen från kartläggningsarbete av individens förutsättningar, planering mot målet, till stöd på vägen mot anställning eller eget företagande. Målet är alltid att vägen mot egen försörjning blir så effektiv som möjligt.

Vår styrka är att vi kan ”hantverket”, vi är helt enkelt bra på att omsätta teorier i praktik och har nätverk och kunskap som bidrar till att vi tillsammans når goda resultat.

 

Hör av dig till Patrik så berättar han gärna mer.

 

Patrik Sewik

072-227 88 88

patrik@atillo.com