Målet med kursen är att ge organisationen som tar emot praktikanter de redskap som krävs för att säkerställa kvalitativa praktikperioder, perioder som leder fram mot snabbare integration och etablering på arbetsmarknaden.

För att skapa praktikplatser med kvalité krävs att praktikhandledare och arbetsplats har metoder, struktur och praktiska verktyg att utgå från, personalen som tar emot praktikanter ska känna att de har de redskap som krävs.

En praktikperiod ska alltid ha ett syfte, exempelvis:

 • Främja språkutveckling (språkpraktik)
 • Validera kunskap
 • Testa ett yrke
 • Lära ett yrke

Den kurs vi arbetar med kontinuerligt under 2016 och 2017 är framtagen för att möta fem Värmländska kommuners behov och innehåller delar som:

 • Hur är det att komma som migrant?
 • Praktikperioder med ett tydligt mål
 • Språkstärkande arbetssätt
 • Att arbeta med praktiska verktyg som stöd för språk, organisation och planering
 • Arbetsgång vid praktik
 • Kartläggning av arbetsuppgifter
 • Lärlingsmodell/arbetsplatslärande
 • Arbetsledarskap

Utbildningen är framtagen i samarbete med de kommuner som ingår i Värmlandsmodellen, men anpassas efter er verksamhets behov.

Under utbildningen blandas praktiska övningar med föreläsningar. Syftet är att ge praktiska verktyg och förhållningssätt som direkt kan användas i det dagliga arbetet.

Utbildningarna är i fullgång och till sommaren 2017 kommer A till Ö ha utbildat ca 250 praktikhandledare.

I Värmlandsmodellen ingår kommunerna Filipstad, Säffle, Grums, Kil och Sunne.

För mer information kontakta Patrik Sewik, A till Ö, 072-227 88 88, patrik@atillo.com

Referens: Jim Frölander, Filipstads kommun, 073- 39 65, jim.frolander@filipstad.se