Vi vet att det viktigaste som finns är att lyssna på dig för att kunna stötta dig på rätt sätt. Oavsett om det handlar om att matcha ett jobb till dig eller ge stöd mot vidare studier. Vårt fokus är du. Välj A till Ö.

Du är det viktigaste vi vet

Utifrån dina starka sidor hittar vi vägar framåt och lyssnar aktivt på det just du behöver. Vi jobbar med att skapa mötesplatser för dig. Tack vare vårt nätverk får du tillgång till en stor del av det värmländska näringslivet.

Lokalt företag med 25 års erfarenhet

Under 25 år har vi på A till Ö varit en välkänd del av det värmländska näringslivet. Över tid har vi medverkat till att skapa tusentals anställningar i Värmland.

Några av oss har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att kartlägga det rekryteringsbehov som finns i regionen. Vi matchar sedan behovet av arbetskraft med de personer vi träffar.

Oavsett om du är ung, gammal, svensk eller ny i landet, ser vi det som en tillgång. Vi är alla olika, med olika utbildning och erfarenhet. Några av oss på A till Ö pratar arabiska, persiska, tigrinja och dari.

För mer information, prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om Kundval Stöd och Matchning.