Om du som person ges rätt förutsättningar är det lättare att nå målet. Därför finns Flexibla Anpassningsmoduler – FAM. Vi arbetar tillsammans med dig och finns med som förklaringspedagog och bollplank genom hela utbildningen.

Vi gör Arbetsförmedlingens utbildningar tillgängliga för dig genom att exempelvis:

  • ge tillgång till att lyssna på kurslitteratur
  • erbjuda en tyst och lugn studieplats
  • ge stöd i att fokusera på det viktiga i en text
  • arbeta med olika program för stavning, struktur och planering

Vår erfarenhet är att alla kan lära sig mer, om förutsättningarna är utformade efter dina behov. Därför börjar vi alltid med att ta reda på hur du lär dig bäst, genom att utgå från de starka sidorna i vårt gemensamma arbete. Vi strävar alltid efter att göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar så bra.

Ett flexibelt sätt för dig att nå dina mål

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har olika behov och vi är vana att testa nya sätt. Många vi möter har negativa erfarenheter av utbildning. Detta behöver inte vara ett hinder för att i vuxen ålder nå sina mål. Vi erbjuder en anpassad studiesituation för att varje person ska ges rätt förutsättningar för att lyckas.

FAM kan också användas för att anpassa en arbetsplats efter en persons behov. Vi arbetar med struktur, planering, tekniska lösningar och stöttning till omgivningen och personen för att skapa en situation som passar personen.

FAM vänder sig till dig som är har inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, syn- eller hörselnedsättning eller på annat sätt är i behov av särskilt stöd.

Är du intresserad? Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen.