A till Ö utgår från människors styrkor och bygger vidare på de resurser vi alla har. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar att lyckas.

Dina behov och förutsättningar utgör alltid grunden för vårt arbete. Vi jobbar med dig, oavsett om vi arbetar i grupp eller enskilt. För att kunna ta nästa steg behövs rätt verktyg. Allt för att underlätta på vägen fram mot ett jobb, en utbildning eller annan aktivitet som tar dig mot ditt mål. Välkommen!

Stöd och matchning

Vad du vill och önskar är det viktigaste för oss. Utifrån dina starka sidor hittar vi vägar framåt och lyssnar på det du behöver. Vi arbetar med att skapa mötesplatser och ge dig tillgång till vårt nätverk inom näringslivet för att på bästa sätt matcha till rätt jobb eller utbildning.

Läs mer →

Flest får jobb via oss

2668841
Fortfarande bäst i Värmland för femte mätningen
i rad. Flest får jobb via A till Ö. Resultat mätt i
Arvika, Forshaga, Kristinehamn och Karlstad.

Läs mer →

Handledarstödd bemanning

Företag i hela Sverige efterlyser kompetens, men än så länge har ingen tagit vara på den stora kompetensresurs som finns bland alla nya människor som kommit till Sverige de senaste åren. A till Ö har tillsammans med Qtym fått i uppdrag av Tillväxtverket att ta fram nya modeller och metoder för att lösa just det problemet. Arbetet är redan igång och genomförs nu tillsammans med värmländska företag.

Så här går det till:

  1. Inventering av de värmländska företagens behov av kompetens.
  2. Behov hos intresserade företag kartläggs och en rekryteringsprofil tas fram.
  3. Kandidater som matchar rekryteringsprofilen tas fram.
  4. Företag och kandidat träffas.
  5. I samarbete med Arbetsförmedlingen tas för företaget kostnadseffektiva bemanningslösningar fram.
  6. Förberedelser för Handledarstödd bemanning görs, ex. språkliga anpassningar, inlärning av ofta förekommande ord, översättningar av säkerhetsföreskrifter och arbetsinstruktioner, överbryggning av eventuella kulturella skillnader.
  7. Kandidaten startar anställning.
  8. A till Ö och Qtym tar gemensamt ansvar för uppföljning och ser till att allt fungerar enligt plan.
  9. Resultat: företaget har löst sitt bemanningsbehov och outnyttjad arbetskraftsresurs har tagits tillvara.

A till Ö och Qtym är två företag som varit en naturlig del av det värmländska näringslivet sedan början av 90-talet. Qtym har lång erfarenhet av bemanning och rekrytering, A till Ö har lika lång erfarenhet av att få in människor på arbetsmarknaden. A till Ö är ett av få företag som har praktisk erfarenhet av att arbeta med språkanpassningar och kulturella skillnader på arbetsplatser. I det här projektet kompletterar A till Ö och Qtym varandra med sina respektive specialistkompetenser och tillsammans gör vi något som inte gjorts tidigare. För att Värmland ska kunna fortsätta sin tillväxt krävs att vi tar tillvara på all kompetens som finns i länet.

För mer information, kontakta Patrik Sewik, projektledare Handledarstödd bemanning.

Tel: 072-227 88 88           Email: patrik@atillo.com